0_p5_prevence

Bezpečně doma, ve škole i venku

Program školní prevence

I. téma: DOPRAVA

„Lišák Foksík“  

aneb „Bezpečně k cíli“ (3-9 let)

Inspirováno knihou „Foxíkovy příběhy“ pana Luboslava Fialy z preventivně informačního oddělení brněnské Městské policie.

Foksík je psí kamarád, chytrý jako lišák. Někdy mu vstávají chlupy hrůzou, když vidí, čeho jsou děti schopny. Má o ně strach, chtěl by jim pomoci, ale je to „jen“ zvíře…

O co půjde:

Chodník, ulice, přechod, auto, kolo a jeho vybavení, dopravní prostředky, značky, krizová tel. čísla…
Tady všude je nutná připravenost a vzájemná tolerance.
Jednotlivé situace si popíšeme, zahrajeme a z chyb se poučíme.
Nebude tak chybět osobní prožitek na „obou stranách barikády“: řidič versus chodec, starý versus mladý člověk, policista versus svědek, atd.
Vše je doplněno zvukovými vjemy a obrazovým materiálem.
Nechybí ani poučné písničky na dané téma…