Ekologický slabikář

O nás, o vodě, o odpadu, o vesmíru, dobré náladě a dalších veledůležitých věcech.

Pro děti od 3 do 12 let.

O nás, o vodě, o odpadu, o vesmíru, dobré náladě a dalších veledůležitých věcech.


Chceme-li žít s přírodou a ostatními lidmi na naší krásné modré planetě šťastně, musíme přijmout i odpovědnost.

To znamená: přemýšlet, vědět jak na to a hlavně konat.
Popovídáme si o tom co nás obklopuje, čeho jsme součástí a čím můžeme být nápomocni, aby byla naše Země i nadále místem pro šťastný život.

O tom všem si zahrajeme i zazpíváme.

Důležité pro děti je, aby viděly věci v souvislostech a s nadějí – a o to se společně pokusíme.