Bezpečně k cíli

Program školní prevence na téma dopravy.

Pro děti ve věku 3–10 let.

Chodník, ulice, přechod, auto, kolo a jeho vybavení, dopravní prostředky, značky, krizová tel. čísla…

…tady všude je nutná připravenost a vzájemná tolerance.

Jednotlivé situace si popíšeme, zahrajeme a z chyb se poučíme.

Nebude tak chybět osobní prožitek na „obou stranách barikády“: řidič versus chodec, starý versus mladý člověk, policista versus svědek, atd.

Vše je doplněno zvukovými vjemy a obrazovým materiálem.
Nechybí ani poučné písničky na dané téma…